Rutkowski Podhale - skład opałowy i budowlany

Ludźmierz 18 265 5400 Groń 887 447 555

 Firma posiada możliwość wykonania dowolnego betonu według życzenia klienta.
BETONIARNIA RUTKOWSKI posiada także własne laboratorium, w którym badana jest wytrzymałość betonu

BETONY

- BETON TOWAROWY
fundamenty, beton podkładowy, wyrównawcze

C 10/12 (B-10),
C 12/15 (B-15)

BETON KONSTRUKCYJNY 
stropy, belki, słupy,
elementy konstrukcyjne

C 16/20 (B-20),
C 20/25 (B-25)

BUDOWNICTWO DROGOWE 
elementy sprężone, budownictwo mostów

C 25/30 (B-30), C 30/37 (B-37), C 35/45 (B-45), C 40/50 (B-50)

BETON STABILIZACYJNY 

SCP 1,5; 2,5; 5,0; 7,5; 10; 15; 20
mieszanki stabilizacyjne wykorzystywane do wykonania podbudowy lub stabilizacji gruntu

Aktualnie w swojej stałej ofercie posiadamy betony:
- od których wymagane jest opóźnione wiązanie i twardnienie,
- od których wymagana jest duża wodoszczelność i mała nasiąkliwość.
- do wyrobów, elementów i konstrukcji żelbetowych oraz sprężonych, w szczególności gęsto zbrojonych i cienkościennych,
- od których wymagana jest odporność na działanie mrozu, w szczególności betony narażone na stały dostęp wody,
- od których wymagany jest szybki przyrost wytrzymałości bez obróbki cieplnej (wykonywane w niskich temperaturach oraz w warunkach zimowych),

ZAPRAWY

Oferujemy zaprawę murarską do murowania o odpowiedniej konsystencji. Zaprawa nadaje się do murowania przez okres 2 dni bez pogorszenia jej właściwości. Zaprawę dostarczamy na miejsce budowy betonowozami, gdzie następuje rozładunek do specjalnych pojemników. Pojemniki na zaprawę można zamówić i odebrać na betoniarni. Zaprawę można również odebrać na betoniarni własnym transportem.
Ponadto oferujemy zaprawy cementowe (M-8 oraz M-10) stosowane na wylewki, pod posadzki oraz jako warstwy wykończeniowe.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 🙋‍♂️

KONTAKT Z NAMI 661 994 997

BETON B15

BETON B20

BETON B25

BETON B30

Ludźmierz 18 265 5400 Groń 887 447 555

 Usługi Transportowe Handel Materiałami Budowlanymi i Opałem Jan Rutkowski

Wróć do góry